Skjema

sognekom.no

 

Skjema

Her kan du laste ned skjema:

 

Søknad om deling / rekvisisjon av oppmålingsforretning

Seksjonering / reseksjonering

Smmenslåing av tinglyste matrikkelenheter

Oppheving av seksjonering

Nabovarsel

Kvittering for nabovarsel

Fullmakt skjema