Skøyte

sognekom.no

 

Skøyte

Eit skøyte blir brukt ved overføring av heimel til fast eigedom. Eit skjøte må tinglysast (registrerast) for at overdraginga skal ha vern mot tidligare eigars kreditorar (utleggstagere og konkursbu) eller godtruande medkontrahent.

 

•Skøyteformular kan lastast ned fra Kartverket her

Tinglysing av eigedom