Matrikkelbrev

sognekom.no

 

Matrikkelbrev

Matrikkelbrevet er ei attestert utskrift frå matrikkelen, og gir all informasjon som er registrert om ei matrikkeleininga, som bygningar, adresser, tidligare forretningar, eigedomsgrenser og plassering. Eit matrikkelbrev vil endre innhald kvar gong matrikkeleininga endrast.

Eigar av ei matrikkeleining kan få utskrift av matrikkelbrev i kommunen der matrikkeleininga er registrert.

Sjå matrikkellovas § 24 og matrikkelføresegn §§ 9 og 16