Gebyr

sognekom.no

 

Gebyr

Kommunestyret gir forskrift om gebyr for behandling av søknad om tillatelse, utarbeiding av kart, attester og for andre arbeid som kommunen utfører etter plan- og bygningsloven og matrikkelloven. Gebyret kan også omfatte utgifter kommunen har til nødvendig bruk av sakkyndig bistand under tilsyn.

 

Høyanger kommune

Gebyrregulativ - oppmåling

Komplett gebyrregulativ

 

Vik kommune

Gebyrregulativ - oppmåling

Komplett gebyrregulativ

 

Balestrand kommune

Gebyrregulativ - oppmåling

Komplett gebyrregulativ

 

Leikanger kommune

Gebyrregulativ - oppmåling

Komplett gebyrregulativ

 

Sogndal kommune

Gebyrregulativ - oppmåling

Komplett gebyrregulativ

 

Aurland kommune

Gebyrregulativ - oppmåling

Komplett gebyrregulativ

 

Lærdal kommune

Gebyrregulativ - oppmåling

Komplett gebyrregulativ

 

Årdal kommune

Gebyrregulativ - oppmåling

Komplett gebyrregulativ

 

Luster kommune

Gebyrregulativ - oppmåling

Komplett gebyrregulativ